Varför CronicBackup?

Framtidens backupsystem

Framtiden. Idag.

CronicBackup är ett intelligent backupkoncept, en helt ny generation av backuplösningar som ger dig som innehavare en lättanvänd, flexibel och hundra procent pålitlig lösning för organisationens viktiga data.

Det som i första hand skiljer CronicBackup från tidigare generationens backupsystem är att du nu får möjlighet att lagra hur stor volym data som helst i din produkt. Du slipper välja ut vilka data som har högst prioritering – allt skyddas!

För organisationer med många kontor är detta en ovärderlig tillgång eftersom alla enheter – datorer, surfplattor, mobiler – kan anslutas och backas upp av samma system.

Blockprincip

Grundprincipen som gör CronicBackup så unik är att ett block av data bara säkerhetskopieras en enda gång, så endast nya data kan överföras till backupsystemet. På detta vis blir mängden data i backupsystemet minimerad i jämförelse med hur det ser ut i tidigare generationers backupkoncept. Cronic ger därmed en flexibel, effektiv och skalbar backup som är lätt att använda och komma åt.

Som en listig räv i ert befintliga system

Vissa program kräver omfattande ingrepp i den IT-miljö som etablerats i din organisation, så är det inte med CronicBackup. Vi arbetar med dialhome-teknik i det nätverk du redan har installerat. Du behöver inte anpassa något efter CronicBackup.

Om katastrofen inträffar...

... så är det ingen fara på taket så länge du har CronicBackup. Allt finns sparat och lättåtkomligt. Är det hårdvaran som fallerat så finns alla dina data lättillgänglig via Cronic-molnet, såväl enstaka filer som hela infrastrukturen.

Det finns inget backupsystem idag som kan mäta sig med CronicBackup vad gäller användarvänlighet, effektivitet, finess och trygghet.