Återförsäljare

Vill du bli en återförsäljare?

Just nu expanderar vi i stora mått och söker återförsäljare som känner lika stor entusiasm som vi i förhållande till CronicBackup med sin omätbara potential. Våra återförsäljare är våra representanter, så för oss är det av yttersta vikt att du förstår storheten i vår produkt, och kan förmedla denna vidare till våra potentiella kunder. Alla aspekter av Cronic ska vara välkända för dig så att du har möjlighet att berätta för intressenter om systemets funktioner och finesser.

En annan viktig punkt är att du som återförsäljare av våra produkter själv har ett tydligt varumärke, vi antar bara seriösa branschmänniskor som representanter för CronicBackup.

Ser du Cronics storhet?

Har du kunskapen och viljan att bli en i ledet som för CronicBackup från våra oss och ut till organisationer i Sverige så ser vi fram emot att få höra från dig. Som skapare av CronicBackup så vet vi bättre än någon annan vilken potential detta program har, och marknadens mest fulländade backuptjänst kräver engagerade och entusiastiska återförsäljare, därför är vi mycket noggranna med vilka som får sälja CronicBackup.

Dina fördelar

Vad får du då i utbyte? Din produktportfölj utökas med en produkt som många kunder kommer att uppskatta. Du kan tack vare CronicBackup i ditt sortiment erbjuda dina klienter en unik allt-i-ett-lösning, som det står dig fritt att kombinera med dina egna varor och tjänster. Vi ser inte till din storlek, utan välkomnar dem med rätt attityd och potential. Efter det vi ser så specialanpassar vi ett upplägg som passar dig och din verksamhet.
Välkommen!