Backup i världsklass

Enkel, säker och tillförlitlig

Läs mer om oss

99,6

Procent SLA

24

Timmar om dygnet

7

Dagar i veckan

365

Dagar om året

Alla som driver en organisation där kritiska data ryms i hårddiskar och datorsystem känner till oroskänslorna som snabbt blir lätt maniska vid tanken på om ens system skulle krascha. Alla vettiga människor i branschen har någon form av backup på sin infrastruktur och viktiga data, men inget backupsystem har hittills visat sig vara optimalt. Förrän nu.

En ny generation

CronicBackup är fackelbärare för en ny generations backupsystem, som möter de höga krav som dagens avancerade IT-miljöer ställer på sina backupsystem.

Tryggt och stabilt

Infrastrukturerna i såväl den fysiska världen som den virtuella blir både större och mer avancerade för varje år och för att en organisation ska fungera måste den ha en trygg infrastruktur som går att lita på i alla lägen.

Optimalt skydd

IT-utvecklare har stora utmaningar framför sig, men äntligen har vi format fram ett optimalt skydd för data av alla slag och alla omfång.

Stora mängder data?

En barnlek!

När man som företagare tittar på olika backuplösningar så brukar de bästa bara täcka alldeles för små volymer av data. CronicBackup har inga mängdgränser! Med CronicBackup kan du trygga hela organisationens infrastruktur på samma trygga vis.

Ingen avancerad anslutning krävs

Din redan etablerade internetanslutning är allt du behöver för att CronicBackup ska fungera – den behöver inte ens ha särskilt mycket bandbredd. Dessutom är Cronic enkel att använda, även den med lite erfarenhet kring backup och återställning av data kan hantera CronicBackup, vilket i ett senare led gör att du spara pengar som du annars hade fått lägga på att anlita kunnig IT-personal.

CronicBackup arbetar som din datalivvakt 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året om. Det finns inte ett enda fönster för CronicBackup att fallera vilket ger oslagbar trygghet för användaren.

CronicBackup

En banbrytande lösning

Ungt branschfolk som kanske kommer i kontakt med konceptet kring organisationers backup och vikten av att ha ett tryggt system kanske får bilden av att det CronicBackup erbjuder har funnits tillgängligt på marknaden sedan länge. Så är inte fallet. Cronics volymminimerande och stensäkra backupsystem är banbrytande.

Tidigare har backup tagit mycket plats och tid, och därför har det varit med sannolikt att man har slarvat med den. Detta har förstås ibland resulterat i att företag gått miste om värdefulla data, vilket är förödande i högre eller lägre grad.

Återställning

Det finns inget bergsäkert datasystem, även om vissa är bättre än andra, och givetvis spelar hanteringen av systemet och dess hårdvara stor roll för dess hälsa och säkerhet. Men katastrofer kan inträffa överallt, hos vem som helst, och då är det aldrig så viktigt att ha en backup som levererar.

Har du CronicBackup så är återställningen av dina förlorade data en enkel process. Du får möjlighet att återställa bara enstaka filer, eller hela infrastrukturen. Om hårdvaran är defekt får du möjlighet att återställa dina filer eller din infrastruktur i molnet – och omedelbar åtkomst. Bättre försäkring är CronicBackup finns inte att tillgå.

Allt är tryggt i molnet

Förr sparade man ofta sin backup manuellt, på en extern hårddisk, DVD-skivor eller andra medier. Dessa är känsliga och går de sönder är det inte alltid man kan återfå det som skadats.

CronicBackup sparas virtuellt, i ett moln. Om dina data försvinner, oavsett anledning, så har du alltid möjlighet att återfå dem snabbt, lätt och smärtfritt om du har CronicBackup.


Ha alla medarbetarna samlade under samma moln med företagstelefoni från Advisera.

Den smartaste lösningen

Det finns många molntjänster tillgängliga, men de är ofta volymbegränsade och inte alls så användarvänliga som Cronic. CronicBackup är ett automatiskt backupsystem som sparar nya data och automatiskt läser av om några data redan finns sparade; inget sparas två gånger. Detta är revolutionerande!

Vi tar backup på hela er infrastruktur.

Hitta återförsäljare